Muafiyet Sınavları

ENG 101 MUAFİYET SINAVI

ENG 101 muafiyet sınavı, Lisans öğrencilerinin eğitimleri boyunca, eğitim dili İngilizce olan bölüm derslerini, Akademik İngilizce I (ENG 101) ders içeriğinin desteğine ihtiyaç duymadan takip edip edemeyeceklerini ölçmek üzere tasarlanmış bir sınavdır.

Bu sınavdan 70 ve üzeri bir başarı notu ile geçen öğrenciler ENG 101 dersinden muaf sayılırlar.

ENG 101 muafiyet sınavı dinleme, okuma, kelime ve yazma bölümlerini içermektedir.

Dinleme bölümü, yaklaşık 10 dakika süren akademik içerikli bir ders metninin iki defa dinlendiği 20 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler her biri dört seçenekli 10 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar.

Okuma bölümü toplamda yaklaşık 300 - 500 kelimelik, iki kısa metni içeren 20 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler her biri dört seçenekli 10 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar.

Kelime bölümü, öğrencilerin bir paragrafta yer alan 5 boşluğu, kelimenin uygun türetilmiş halini seçerek tamamlamalarının beklendiği 20 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümde, her bir boşluk için önerilen dört seçenekten uygun olanı işaretlerler.

Yazma bölümü, öğrencilerin okuma ve dinleme verilerini kullanarak kısa bir soruya cevap vermelerinin beklendiği 40 puan değerinde bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümü 150 - 250 kelime aralığında bir metin yazarak cevaplarlar.


ENG 102 MUAFİYET SINAVI

ENG 102 muafiyet sınavı, Lisans öğrencilerinin eğitimleri boyunca, eğitim dili İngilizce olan bölüm derslerini, Akademik İngilizce II (ENG 102) ders içeriğinin desteğine ihtiyaç duymadan takip edip edemeyeceklerini ölçmek üzere tasarlanmış bir sınavdır.

Bu sınavdan 70 ve üzeri bir başarı notu ile geçen öğrenciler ENG 102 dersinden muaf sayılırlar.

ENG 102 muafiyet sınavı dinleme, okuma, kelime ve yazma bölümlerini içermektedir.

Dinleme bölümü, yaklaşık 10 dakika süren akademik içerikli bir ders metninin iki defa dinlendiği 30 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler her biri dört seçenekli 10 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar.

Okuma bölümü, yaklaşık 750 kelimelik uzun bir metni içeren 30 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler her biri dört seçenekli 10 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar.

Kelime bölümü, öğrencilerin bir paragrafta yer alan 5 boşluğu, kelimenin uygun türetilmiş halini seçerek tamamlamalarının beklendiği 10 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümde, her bir boşluk için önerilen dört seçenekten uygun olanı işaretlerler.

Yazma bölümü, öğrencilerin okuma ve dinleme verilerini kullanarak kısa bir soruya cevap vermelerinin beklendiği 30 puan değerinde bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümü kendilerine verilen grafikteki bilgileri de aktardıkları 150 - 250 kelime aralığında bir metin yazarak cevaplarlar.