ING 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizcede Akademik Beceriler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 105
Güz
2
2
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı ING 105 dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflar bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmelerini gerektirmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • belli oranda kelime bilgisi edinme
  • bir metnin ana fikrini bulabilme
  • bir metindeki detayları bulabilme
  • kısa paragraflar yazabilme
  • küçük çaplı İngilizce konuşmalarda yer alabilme
Tanımı Bu ders ile öğrencilerin A1-A2 seviyesinde İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 verb be+, pronouns: I, you, etc. / numbers 1-20, days of the week Unit 1 / A - Nice to meet you
2 verb be - and ? / countries and nationalities, numbers 20-1000 Unit 1 / B - I'm not English, I'm Scottish!
3 possessive adjectives: my, your, etc. / personal information Unit 1 / C - His name, her name
4 a / an, plurals, this / that / these / those / the classroom, common objects, classroom language Unit 1 / D - Turn off your mobiles!
5 On a plane / completing a form / What do you remember ? What can you do? Unit 1 - Practical English / Writing / Revise & Check
6 present simple (+) (-) (?) / verb phrases / irregular plurals / common verb phrases Unit 2 / A & B - Cappucino and chips / When Natasha meets Darren
7 a / an + jobs / possessive 's' / family Unit 2 / C & D - An artist and a musician / Relatively famous
8 At a hotel / An informal e-mail / letter / What do you remember ? / What can you do? Unit 2 - Practical English / Writing / Revise & Check
9 adjectives, quite / very, telling the time, present simple, daily routine Unit 3 / A & B - Pretty woman / wake up, get out of bed...
10 adverbs of frequency, time words and expressions Unit 3 / C & D - The island with a secret / On the last Wednesday in August
11 In a coffee shop / A magazine article / What do you remember ? / What can you do? Unit 3 - Practical English / Writing / Revise & Check
12 can / can't - verb phrases / like+ (verb+ -ing) - free time activities Unit 4 / A & B - I can't dance / Shopping - men love it!
13 object pronouns: me, you, him, etc. / possessive pronouns: mine, yours, etc. Unit 4 / C & D - Fatal attraction? / Are you still mine?
14 In a clothes shop / describing a friend / What do you remember ? / What can you do? Unit 4 - Practical English / Writing / Revise & Check
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson (2004). New English File Elementary. Oxford Press. ISBN:  0194384268 / 9780194384261

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
1
Final / Sözlü Sınav
1
1
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest