ING 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki İngilizce I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 221
Güz
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere A1 ve A2 seviyesinde alanlarına yönelik İngilizce öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • alanları ile ilgili farklı konular içeren metinleri değişik stratejiler kullanarak okuyup anlamak
  • alanlarına yönelik konular üzerine 80-100 kelimelik paragraflar yazmak
  • alanlarına yönelik konular üzerine bilgi edinmek için uygun sorular sormak ve sorulan sorulara da uygun cevaplar verebilmek
  • alanlarına yönelik konular ile ilgili basit tarifler yapmak
Tanımı Sivil Havacılık ve Turizm alanlarına yönelik İngilizce

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sivil Havacılık: Dersin genel tanıtımı - Turizm: Dersin genel tanıtımı Sivil Havacılık: Müfredat ve Tanıtım - Turizm: Müfredat ve Tanıtım
2 Sivil Havacılık: Runway Incursion Section 1-2 Turizm: About your guest Sivil Havacılık: Unit 1 - Turizm: Unit 1
3 Sivil Havacılık: Runway Incursion Section 3-4 Turizm: On the phone Sivil Havacılık: Unit 1 - Turizm: Unit 2
4 Sivil Havacılık: Lost Section 1-2 - Turizm: Types of Restaurants Sivil Havacılık: Unit 2 - Turizm: Unit 3
5 Sivil Havacılık: Lost Section 3-4 - Turizm: Lodging - At the airport Sivil Havacılık: Unit 2 - Turizm: Unit 4-5
6 Sivil Havacılık: Technology Section 1-2 - Turizm: Cruise Ships Sivil Havacılık: Unit 3 - Turizm: Unit 6
7 Sivil Havacılık: Technology Section 3-4 - Turizm: Train travel/Bus travel Sivil Havacılık: Unit 3 - Turizm: Units 7-8
8 Sivil Havacılık: review and catch-up - Turizm: Review and catch-up Sivil Havacılık: Önceki üniteler - Turizm: Önceki üniteler
9 Sivil Havacılık: Animals Section 1-2 - Turizm: Renting a car- How do you pay? Sivil Havacılık: Unit 4 - Turizm: Units 9-10
10 Sivil Havacılık: Animals Section 3-4 - Turizm: Where to get money Sivil Havacılık: Unit 4 - Turizm: Unit 11
11 Sivil Havacılık: Gravity Section 1-2 - Turizm: At the currency exchange office Sivil Havacılık: Unit 5 - Turizm: Unit 12
12 Sivil Havacılık: Gravity Section 3-4 - Turizm: How much does it cost? - Giving warnings about crime Sivil Havacılık: Unit 5 - Turizm: Units 13-14
13 Sivil Havacılık: Health Section - Turizm: Avoiding illness abroad Sivil Havacılık: Unit 6 - Turizm: Unit 15
14 Sivil Havacılık: review and catch-up - Turizm: Review and catch-up Sivil Havacılık: Önceki üniteler - Turizm: Önceki üniteler
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Sue Ellis and Terrence Gerighty (2015).Express Series, English for Aviation. Oxford Press. ISBN: 978-0-19-457942-1

Sue Ellis and Lewis Lansford (2014). Express Series, English for Cabin Crew. Oxford Press. ISBN 9780194579599

Diğer Kaynaklar Powerpointler - makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
82

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest