ING 222 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki İngilizce II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 222
Güz
3
0
3
2

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı ING 222 dersi öğrencilere Başlangıç üstü (A1-A2) dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bahar dönemi sonunda öğrencilerin kendilerini aşina oldukları konularla ilgili olarak iletişim ortamında ifade etmeleri hedeflenmektedir. Düzeylerine uygun metinleri okuma, anlama ve metinle ilgili anlam çıkarma becerilerini edinmeleri beklenmektedir. Bunun yanısıra düzeylerine uygun bir konuda 80-100 kelimelik paragraf yazabilmeleri hedeflenmektedir.Yerler, insanlar ve eşyalarla ilgili konular hakkında soru sorabilmeleri ve bu konularda kısa tasvirler yapabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Havacılık ve turizm ile ilgili metinleri okuyabilme
  • Kısa konuşmaları anlayabilme
  • Kendi alanlarında 80-100 kelimelik bir paragraf yazabilme
  • Havacılık ve turizm alanında kelime bilgisini geliştirme
  • Kısa konuşmalara katılma
Tanımı Havacılık ve turizm alanı ile ilgili kelime ve dil bilgisini geliştirme

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Aviation ve Tourism kitapları
2 Health Section 3-4 /Cultural Differences Aviation ve Tourism kitapları
3 Fire Section 1-2/Travel Packages Aviation ve Tourism kitapları
4 Fire Section 3-4/Giving Directions- Getting to and from the Airport Aviation ve Tourism kitapları
5 Meteorology Section 1-2/Talking about the Weather Aviation ve Tourism kitapları
6 Meteorology Section 3-4/International Travel Aviation ve Tourism kitapları
7 Genel Tekrar / Ara sınav Aviation ve Tourism kitapları
8 Landings Section 1-2/Airport Security- Airport Procedures Aviation ve Tourism kitapları
9 Landings Section 3-4 /Travel Delays Aviation ve Tourism kitapları
10 Fuel Section 1-2 /Where’s my baggage?-Explaining the Bill Aviation ve Tourism kitapları
11 Fuel Section 3-4/Negotiating Prices Aviation ve Tourism kitapları
12 Pressure Section 1-2 /Locating Help-Emergency Aviation ve Tourism kitapları
13 Pressure Section 3-4/Talking About Symptoms Aviation ve Tourism kitapları
14 Genel Tekrar Aviation ve Tourism kitapları
15 Genel Tekrar Aviation ve Tourism kitapları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
29
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
82

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest