Yabancı Diller Yüksekokulu

Politikalar Komitesi

YDYO Politikalar Komitesi YDYO bünyesindeki uygulamalarda tutarlılık sağlamak amacıyla 7 Şubat 2019 tarihinde kurulmuştur. Komite öğretim görevlileri tarafından önerilen politikaları değerlendirmek için düzenli olarak toplanır. Komitenin sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

  • Online olarak gönderilen politikaları incelemek
  • Politikaların YDYO misyonu, amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmasını sağlamak
  • Politikaları taslak olarak hazırlamak
  • Her programda politikaların düzenli olarak geliştirilmesini, incelenmesini ve gözden geçirilmesini sağlamak
  • Taslak hazırlama ve onay sürecini koordine etmek
  • YDYO bünyesinde hazırlanmış olan politikalar konusunda bilinci arttırarak şeffaflık, sorumluluk ve uyum kültürünü desteklemek.

Komite üyeleri ilgili programlarda politikaların geliştirilme, incelenme ve gözden geçirilme süreçlerini desteklemekle yükümdür.

Politika önerisinde bulunmak isterseniz, lütfen buraya tıklayın.

PPC İş Akışı:

Policy and Procedures Committee Workflow
Tam Boyut İçin

Komite Üyelerimiz:

Aysim Yükseler
Bahar Soltan Kocadere
Beatrice Yavaşer
Cihangir Tala
Didem Seçer
Dolores Coronado
Heather Austin
İdil Kırıkkaya
Michelle Keskin
Pam Yalçuk
Reyhan Köse
Donald Staub

Özge Coşkun Aysal, Başkan