Bizi takip edin
|
EN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İngilizce Hazırlık Programı

Hoşgeldiniz

 

 

 

 

Değerli Öğrenciler,Burcu Beatrice YAVAŞER

Mart 2020’den beri Covid 19 bütün hayatımızı ve elbette İzmir Ekonomi Üniversitesi topluluğunu da değiştirmiştir. Hiç şüphe yok ki birlikte birçok zorluğa katlandık. Gururla söyleyebiliriz ki tüm dünyayı etkisi altına alan bu krize anında tepki vererek, hocalarımızın da insanüstü gayretiyle, öğrencilerimize en yüksek kalitede eğitim vermeye devam ettik ve ediyoruz. Biz gelecek odaklı bir kurumuz ve eminim ki İzmir Ekonomi Üniversitesi  öğrencileri ve hocaları birbirine her zaman destek olmaya hazırdır.

Öğrencileri gerekli dil becerileriyle donatarak, akademik çalışmalarını dil kaynaklı sorunlar yaşamadan sürdürmelerini sağlamak, İngilizce eğitim veren üniversitelerde Hazırlık Okullarının temel görevidir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun sunduğu İngilizce Hazırlık Programının genel amacı, İletişimsel yaklaşımı kullanarak, öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamak ve onları etkin, istekli ve kendi kendilerine öğrenebilir bireyler olmaya teşvik etmektir. Öğrencilerimizin Profilleri ve Üniversitemizin akademik gereksinimleri göz önüne alınarak 2009-2010 Akademik Yılı’nda İngilizce Hazırlık Programlarında Modüler Sistem uygulanmasına gidilmesi uygun görülmüştür.

Uygulamaya konulan Modüler Sistem, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını sağlar ve dil eğitim kalitemizin artmasına neden olur.

Çünkü; Modüler sistem yaklaşımı değişikliklere hızla cevap veren, esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. Modül başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren ve bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. Modül mantığı öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. İngilizce Hazırlık Programında öğretim, modüler sistem esaslarına göre yürütülmektedir.

Bu sisteme göre bir akademik yılda 4 modül bulunur. Her bir modülün süresi 8 haftadır. Modüller arasında eğitime en az 1 hafta ara verilir.

Üniversitemize kesin kaydını yaptırarak DBS (İngilizce Düzey Belirleme) sınavından 69,50 nin altında ve İYS (İngilizce Yeterlik Sınavı) ndan 64,50 nin altında puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.

Bu programda eğitim görecekleri seviye gruplarına İDBS sınav sonuçlarına göre karar verilir.

İngilizce Hazırlık Programında

- Elementary (A)
- Pre-Intermediate (B)
- Intermediate (C)
- Upper-Intermediate (D)
- Pre-Faculty (PF)

seviyeleri bulunur.

Öğrencilerin devam ettikleri her hangi bir modülden başarılı olabilmeleri için devamsızlık limitinin aşılmamış olması ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından tespit edilen Modül İçi Değerlendirme Esaslarında belirtilen koşullarının yerine getirilmiş olması zorunludur.

Başladığı modülde başarılı olamayan öğrenci bir sonraki modüle geçemez, aynı modülü tekrar eder.

İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören herhangi bir öğrencinin o akademik yıl içinde ve / veya sonunda yapılan İYS’ye girebilmesi için İngilizce Hazırlık Programında devam ettiği her modülden başarılı olması ve Upper – Intermediate seviyesindeki modüle devam ederek bu modülü başarıyla tamamlamış olması gerekir.

İngilizce Hazırlık Programında öğretim görecek tüm öğrencilere sistemin esasları, derslerin başlamasından önce düzenlenen 2 günlük oryantasyon programında tüm detayları ile anlatılır. Ayrıca akademik yıl başında öğrencilere dağıtılan Öğrenci El Kitapçığı yine ayrıntılı olarak sistemin esaslarını içermektedir.

Yeni Akademik yılın Üniversitemizi tercih eden tüm öğrenciler için başarılı bir yıl olmasını dilerim.

Burcu Beatrice YAVAŞER
Hazırlık Programları Koordinatörü

SOSYAL MEDYA