Sıkça Sorulan Sorular


Genel

Lisans ve ön lisans programlarının İngilizce Hazırlık Programında başarılı olmak ve/veya muafiyet almak için Yabancı Dil Yeterliği Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavları ve puanları kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için: Yabancı Dil Yeterliği Tablosu >>>.

Her sınav merkezi kendi geçerlik süresini kendisi belirlemektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi http://sfl.ieu.edu.tr adresinden edinilebilir.

Eğitim dili İngilizce olan üniversitelerin hazırlık programları yeterlik sınavını başarı ile geçmiş olan öğrenciler, üç sene içinde başvurdukları takdirde sınav puanları geçerlidir.

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı, Üniversitemize kayıt olan öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır.

Düzey Belirleme Sınavı, sizler için çok büyük bir önem taşımaktadır, lütfen bildiğiniz soruları yanıtlayınız ve bilmediğiniz soruları boş bırakınız. Aksi takdirde, olmamanız gereken bir düzeye yerleştirilmeniz sonucunda, programda zorlanabilir ya da zamanınızı boşa geçirebilirsiniz.

İngilizce öğreniminize, hazırlık programında en düşük düzey olan A düzeyde başlar, o sene girmeniz gereken Yeterlik sınavını tehlikeye atabilirsiniz.

En düşük seviye olan A seviyesinden başlayıp, başarılı bir şekilde en üst düzey olan D düzeyine gelen bir öğrenci, bu düzeyi başarı ile tamamladıktan sonra İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmeye hak kazanacaktır.

Ancak, İngilizce Hazırlık Programına A düzeyde başlayıp, akademik yıl içinde herhangi bir düzeyde en fazla 1 kez başarısız olmuş öğrencilerin 4. modül sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavı'na girme hakları, C kurunda aldıkları Modül Çıkış Sınavı sonucuna göre belirlenir. C kurunu, 80 ve üstü puan alarak tamamlayan öğrenciler, 4. modül sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmeye hak kazanırlar.

Hayır. Öğrencilerin modül başlangıcında belirlenen sınıflarında değişiklik yapılmaz.

İlk modül için sınıflar Düzey Belirleme sınavından alınan puana göre oluşturulur. Takip eden modüllerde ise gruplar, rastgele karma yöntemiyle oluşturulur. Bu yüzden arkadaşınızla aynı sınıfta olmanız çok düşük bir ihtimaldir.

Modül başladıktan sonra sınıf değişikliği yapılmaz.

Evet. İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı öğrencilerin programa devam etmeleri zorunludur. Öğrencilerin, devamsızlık limitlerini herhangi bir nedenle aşmamış olmaları beklenir. Devamsızlık limitini aşan öğrenciler, modül çıkış sınavına giremez ve aynı düzeyi tekrar etmek zorunda kalırlar.

Öğrenciler, çok ciddi bir sağlık sorunuyla (ameliyat, kaza vb.) karşılaştıkları ve bu nedenle modül-içi değerlendirmelere katılamadıkları durumlarda, resmi sağlık kurumlarından alacakları raporları Yabancı Diller Yüksek Okulu yönetimine bildirmek durumundadırlar. Bu durum sadece modül-içi değerlendirmelerine katılınamadığı takdirde geçerlidir; devamsızlık limitlerine etkisi yoktur. Öğrencilerden beklenen, sekizer haftalık modüler eğitime kesintisiz bir şekilde devam etmeleridir.

Modül Çıkış Sınavı'na (Gateway Exam) girme hakkınızı kaybeder ve ilgili düzeyi tekrar etmek zorunda kalırsınız. Burslu öğrenci iseniz, devamsızlık sebebiyle bir sonraki dönem bursunuz dondurulur.

Evet, orijinal kitap kullanma zorunluluğu vardır. Telif yasası gereği öğrencilerin fotokopi ile derse girmeleri yasaktır. Doğabilecek problemlerden İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu hiçbir yasal sorumluluk taşımamaktadır.

Hazırlık Programı’na yerleşen öğrencilerin seviye gruplarına göre alması gereken kitaplar, Ana bina -1. katta bulunan Kitap Satış Ofisi’nde (Bookstore) satışa sunulacaktır. Hazırlık programı Modül-içi değerlendirmelerinde %10 ağırlığı olan dijital sınav notunun geçerli olabilmesi için, yayınevlerinin temin ettiği giriş kodlarını kullanarak dijital sisteme kayıt olmak gerektiğinden, her seviye için belirlenen orijinal kitapların üniversitemiz Kitap Satış Ofisi’nden paket olarak alınması gerekmektedir. Kitapların derslere düzenli getirilmesi zorunludur.

Her bir modülde toplam yedi modül-içi değerlendirme çalışması uygulanır.

 

Öğrencilerin ifadeye dayalı dil becerilerinin ölçülmesi amacıyla iki sınıf-içi değerlendirmesi, okuduğunu ve dinlediğini anlama, dili kullanabilme ve kelime bilgilerinin ölçülmesi için de üç sınıf-içi değerlendirmesi olmak üzere toplam beş sınıf-içi değerlendirmesi uygulanmaktadır. Sınıf-içi değerlendirmeler, sınıf ortamında öğretim elemanları gözetiminde yapılır. Bu değerlendirmeler sonunda öğretim elemanları tarafından öğrencilere geribildirimde bulunulur. Öğrencilerin dil becerilerindeki eksiklikler tespit edilir ve öğretim elemanları bu eksikliklerin giderilmesi bir takım çözüm önerilerinde bulunur. Bu beş sınıf-içi değerlendirmenin yanı sıra, öğrencilerin modül süresince dijital ortamda tamamlamaları gereken bir değerlendirme ve de modül tamamını kapsayan Sınıf Performansı Değerlendirmesi bulunmaktadır. Sınıf Performansı Değerlendirmesi, öğrencilere her bir öğretim elemanı tarafından verilen değerlendirme notudur. Öğrencilerin sınıf performansı dört başlık altında değerlendirilir. Bunlar, Derste İngilizce Kullanımı, Derse Katılım, Sınıf içi Davranış ve Ödev olarak belirlenmiştir.

 

Sınıf-içi değerlendirmeler ve ağırlıkları aşağıdadır:

A01 Dinleme ve Okuma %20
A02 Dilbilgisi %10
A03 Yazma %20
A04 Konuşma %20
A05 Kelime ve Dilbilgisi %10
A06 Dijital Ortamda Uygulama %10
A07 Sınıf Performansı Değerlendirme %10
Toplam   %100

 

Bir seviyeyi en fazla üç kez tekrar edebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim gören herhangi bir öğrencinin, o akademik yıl içinde ve/veya sonunda yapılan her bir İYS’ye girebilmesi için İngilizce Hazırlık Programı’nda devam ettiği her bir modülden başarılı olarak, (D) düzeyindeki modülü de başarı ile tamamlamış olması gerekir.

(D) düzeyine gelemeyen veya bu seviyedeki modülde öğrenim gördüğü halde başarılı olamayan öğrenciler, o akademik yıl içerisinde verilen İngilizce Yeterlik Sınavlarına (İYS) giremezler. Bu öğrenciler, ancak katıldıkları takdirde Yaz Destek Programı sonunda verilen İYS’ye ya da Ağustos ayında verilen (butunleme) İYS’ye gerebilirler.

Ancak, Hazırlık programına A düzeyde başlayıp, akademik yıl içinde herhangi bir düzeyde en fazla 1 kez başarısız olmuş öğrencilerin 4. modül sonunda verilen İYS’ye girme hakları, C kurunda aldıkları Modül Çıkış Sınavı sonucuna göre belirlenir. C kurunu 80 ve üstü puan alarak tamamlayan öğrenciler, 4. modül sonunda verilen İYS’ye girmeye hak kazanırlar.

(C) düzeyinde başlayarak, (C) ve (D) seviyelerindeki modüllerde birinci hakkında başarılı olan öğrenciler birinci yarıyıl sonunda verilen İYS’ye girmeye hak kazanırlar. Bu İYS’de başarılı olan öğrenciler ikinci yarıyılda bölümlerindeki eğitime devam ederler.

Birinci yarıyıl sonunda yapılan İYS’de başarılı olamayan öğrenciler istedikleri takdirde Bahar Dönemi’nde Fakülte Öncesi Programı’na katılabilirler. Bu öğrenciler Fakülte Öncesi programını tamamladıktan sonra, ikinci yarıyıl sonunda yapılan İYS’ye girerler.

İngilizce Yeterlik Sınavı için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, yıl içerisinde verilen tüm yeterlik sınavlarına girebilirler.

Başarısızlık nedeni ne olursa olsun, kayıt yenileyen tüm öğrencilerin Ağustos sonunda verilen yılsonu İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakları vardır.

İngilizce Yeterlik Sınavı’nda geçme notu 64,50’dir.

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ile ilgili detaylı bilgiye  http://sfl.ieu.edu.tr/tr/yeterlik-sinavi-ornegi adresinden ulaşılabilir

Modül-içi değerlendirmeler ve Modül Çıkış Sınavı (Gateway exam) ilgili detaylı bilgiye Blackboard Learn Öğrenme Yönetim Sisteminden erişilebilir. Bu sisteme sadece Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretim elemanları erişebilir.

İngilizce Yeterlik Sınavı’nın içeriği ile ilgili bilgi ve örneklere şu adresten ulaşılabilir. http://sfl.ieu.edu.tr/ingilizce_hazirlik_programi/en/yabanci-dil-yeterligi

Hazırlık Yaz Destek Programı, her düzeyden öğrencinin katılabileceği bir programdır. Kendi istekleri ile bu programa katılan öğrenciler, program sonunda verilecek İYS’ye girebilirler; ancak derslere devam esastır. Devamsızlık limiti 12 saattir. Bu sınırı aşanlar devamsızlıktan kalır ve Yaz Destek Programı sonunda verilecek İYS’ye katılamazlar. Yaz Destek Programı ücretlidir.

Öğrenciler, öğretim elemanlarının önceden ilan edilen ofis saatlerine katılıp, yardım alabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz İngilizce Konuşma Kulübü, Bilgi Yarışması, ve Zeka Oyunları gibi PACTS faaliyetlerine devam ederek ders saatleri dışında İngilizce bilgilerini geliştirme imkanını bulabilirler.

Bunun için yapılması gereken, online olarak OASIS bilgi sistemine kayıt olmaktır. OASIS, İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Öğrencilerinin devam-devamsızlık ve sınav sonuçlarını görebildikleri bilgilendirme sistemidir.  Bu sisteme nasıl kayıt olunacağı ile ilgili bilgiler öğrenci kitapçığında yer almaktadır.