İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yabancı Dil Yeterliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizcedir. Üniversiteye yeni kabul edilen tüm öğrenciler (lisans, Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu, transfer ve özel) Üniversitemizin Bölümlerinde verilmekte olan dersleri takip edebilecekleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Bu doğrultuda, öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan "İngilizce Yeterlik Sınavı"na girebilirler ya da Üniversitemiz tarafından kabul edilen aşağıda belirtilmiş olan ulusal ve uluslararası sınavların sonuçlarını üniversitemize sunarlar. Bu öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne, değerlendirilmek ve onaylatmak üzere belgelerini sunmaları gerekmektedir. İngilizce dil seviyeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi kıstasları çerçevesinde yeterli bulunmayan öğrenciler, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programına devam etmek zorundadırlar.

Üniversitemize bağlı Enstitülerde verilmekte olan lisansüstü programlar ile akademik birimlerimizde istihdam edilecek araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi vd. akademik kadro başvurularında geçerli olacak yabancı dil sınavları ve puanları:

 

Sınav
Türü
Yüksek Lisans
Programları
Doktora Programları Öğretim Görevlisi, Okutman  kadroları Eşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar

SBE

İşletme E.

FBE

SBE

İşletme E.

FBE YDYO
KPDS / ÜDS / YDS 70* 65 70** 70** 90 Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.
İYS
(İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı)
70* 65 - - - -
YÖKDİL
(Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)
70 65 70 70 - -
 

(*)  İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı öğrencileri için 70 geçerlidir.
 
(**) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylardan ana dili İngilizce olanların Fransızca, Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir.


Lisans ve ön lisans programlarının İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olmak ve/veya muafiyet almak için aşağıda belirtilen yabancı dil sınavları ve puanları kabul edilmektedir
 

Sınav
Türü
Ön Lisans – Lisans Programları Uluslararası Ortak Lisans Programları 
(UOLP-SUNY Programları)
Eşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar
Fredonia
Kampusu
Cobleskill
Kampusu
New Paltz
Kampusu
Cortland
Kampusu
PTE
(Pearson Test of English-Academic)
55 - - - - Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.
FCE
(Cambridge English First)
B - - - -
CAE
(Cambridge English Advanced)
C - - - -
TOEFL
(Test of English as Foreign Language)
IBT 78 IBT 70 IBT 70 IBT 74 IBT 72
YDS
(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
65 - - - -
İYS
(İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı)
65 65* 65* - - -


(*) İEÜ-İYS sınav sonucuna göre İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olan UOLP-SUNY Fredonia ve Cobleskill kampusu programı öğrencileri, bölümlerinde 1. sınıfta eğitimlerine devam ederken yurt dışı üniversiteye gitmeden önce ayrıca  “İngilizce Konuşma Sınavı”na alınacaklar ve bu sınavdan da başarılı olmaları halinde yurt dışı üniversiteye gidebileceklerdir.