ING 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizcede Akademik Beceriler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 106
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı ING 106 dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflar bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmelerini gerektirmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • belli oranda kelime bilgisi edinme
  • bir metnin ana fikrini bulabilme
  • bir metindeki detayları bulabilme
  • kısa paragraflar yazabilme
  • küçük çaplı İngilizce konuşmalarda yer alabilme
  • kısa sözlü sunumlar yapabilme
Tanımı Bu ders ile öğrencilerin A1-A2 seviyesinde İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 past simple of "be": was / were / word formation Unit 5 / A - Who were they?
2 past simple regular verbs / past time expressions Unit 5 / B - Sydney, here we come!
3 past simple irregular verbs / go, have, get Unit 5 / C - Girls' night out
4 past simple regular and irregular / irregular verbs Unit 5 / D - Murder in a country house
5 there is / there are / houses and furniture Unit 6 / A - A house with a history
6 there was / there were / prepositions of a place Unit 6 / B - A night in a haunted hotel
7 present continuous / verb phrases Unit 6 / C - Neighbours from hell
8 present simple or present continuous / places in a city Unit 6 / D - When a man is tired of London ...
9 a / an , some / any / food, countable / uncountable nouns Unit 7 / A - What does your food say about you?
10 how much / how many? / quantifiers: a lot, not much, etc. / drinks Unit 7 / B - How much water do we really need?
11 be going to ( plans) / holidays Unit 7 / C - Changing holidays
12 be going to ( predictions) / verb phrases Unit 7 / D - It's written in the cards
13 comparative adjectives / personality adjectives Unit 8 / A - The True False Show
14 superlative adjectives / the weather Unit 8 / B - The highest city in the world
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı New English File
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
1
Final / Sözlü Sınav
1
1
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest