Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

Öğrencilerin talebine ve kayıt durumuna bağlı olarak bu dersler için Yaz Okulu açılabilir. Eğer Yaz Okulu’na devam etmeyi düşünüyorsanız, duyuruları takip ederek zamanında kaydınızı gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Evet. ING101 ve ING102 dersleri farklı derslerdir. Güz Dönemi’nde ING101 dersini almış olan öğrencilerimiz bu dersten başarısız olsalar bile Bahar Dönemi’nde ING102 dersini alabilirler. ING 102 dersinin ön koşulu yoktur.

Evet. Genellikle her dönemin ilk iki haftası olan “ekle-çıkar” haftalarında ING sınıflarında değişiklik yapabilirsiniz. OASIS sisteminden ya da Önlisans İngilizce Koordinatörlüğü aracılığı ile bu değişikliği gerçekleştirebilirsiniz. Danışmanınız değişiklik isteğinizi onayladığında ve geçmek istediğiniz sınıfın kapasitesi uygun olduğu sürece başvurunuz onaylanacaktır.

ING101 ve ING102 derslerine giren öğretmenlerimiz Üniversite’mizin devam yönetmeliğini takip ederler. Buna göre, toplam ders saatinin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenciler bu dersten başarısız olmuş sayılırlar.

Öğrencilerimiz bu iki dersten iki şekilde muaf sayılabilirler.

 

Hazırlık Programı’nda en az B modülünü okumuş ve başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ING 101 ve ING 102 derslerinden muaf olurlar.

Farklı bir Üniversite’den okulumuza transfer olacak öğrenciler dönem başlarında ING101 ve / veya ING102 derslerinden muaf olup olamayacaklarını öğrenebilmek için geldikleri üniversiteden resmi not transkriptlerini okulumuz Öğrenci İşlerine teslim etmelidirler.  Bu öğrencilerin ayrıca önceki okullarında almış oldukları İngilizce dersinin müfredatını ve ders içeriğini de belgelemeleri gerekmektedir. Bu başvuruyu yapan ve başvurusu geçerli olan tüm öğrenciler muafiyet sınavına alınacaklar ve başarılı oldukları takdirde ING101 ve / veya ING102 derslerinden muaf sayılacaklardır.

ING 101 ve ING 102 derslerinden muafiyet sınavına kabul edilmenin iki yolu mevcuttur.

İngilizce olan veya resmi dil olarak  İngilizce'nin konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenimini tamamlayan ile eğitim dili %100 İngilizce olan orta öğretim kurumlarında öğrenimini tamamlayan öğrenciler, talep etmeleri ve belgelemeleri durumunda  önlisans/lisans İngilizce derslerinin muafiyet  sınavlarına  girebilirler.

Önlisans 1. Sınıf İngilizce derslerinin muafiyet sınavlarına, başka bir üniversitenin önlisans, lisans programlarında benzer bir dersi almış, başarılı olmuş ancak ders içeriği uyuşmazlığından dolayı muafiyeti kabul edilmemiş olan öğrenciler girebilir.

Muafiyet sınavı her dönem, derslerin başladığı ilk iki hafta içerisinde, sınav tarihi, saati ve yeri ile ilgili duyurularla birlikte YDYO tarafından yapılır.

Önlisans İngilizce derslerinden muafiyet sınavına girme koşulunu yerine getiren öğrenciler, her dönem başında (yaz dönemi hariç), sadece o dönem içinde açılacak olan İngilizce dersi için yapılan lisans veya önlisans İngilizce muafiyet sınavına girebilirler.

Önlisans İngilizce programı muafiyet sınavı başarı notu en az 70 (CC)’dir.