Bizi takip edin
|
EN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İkinci Yabancı Dil Programı

Sıkça Sorulan Sorular

Genel


İEÜ lisans programına kayıtlanan her öğrenci ilk dört (4) dönem İkinci Yabancı Dil seçimi yapmak zorundadır. Devam eden dönemler için dersler Seçmeli Ders olarak programlanacaktır.

Seçilen İkinci Yabancı Dil, öğrenim hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus olmak üzere dersten başarılı-başarısızlık olunması durumuna  ve genel not ortalamasına bakılmaksızın değiştirilebilir.

Dört (4) dönem süren Zorunlu İkinci Yabancı Dil programı, Avrupa Konseyi Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında A2 seviyesini hedefler.

İkinci Yabancı Dil derslerinde, İEU yönergeleri kapsamında belirlenen koşullar çerçevesinde devam zorunludur.

İkinci Yabancı Dil derslerinde YDYO’ nun belirleyeceği sayıda ve türde ara sınav, küçük sınav, sözlü sınav, sunum vb. yıl içi çalışmaları ile final sınavı yapılır. İkinci Yabancı Dil derslerinde, dönem sonu başarı notunun tespitinde, YDYO’ nun belirleyeceği ara sınav, küçük sınav, sözlü sınav, katılım notu, sunum vb. aktiviteler ile final sınavı notu dikkate alınır.

Bir önceki dönemin Zorunlu İkinci Yabancı Dil dersi bir sonraki dönemin Zorunlu İkinci Yabancı Dil dersinin ön koşuludur. İkinci yabancı dil derslerine kayıtlanabilmek için bir önceki döneme ait Zorunlu İYD dersinden en az DD notunun alınması gereklidir. Seçmeli ikinci yabancı diller derslerinin ön koşulları Senato tarafından belirlenir.

Bu sınavların TOEFL sınavı gibi belirli süre geçerliliği yoktur, ömür boyu geçerlidir.

Zorunlu İYD dersi alan öğrenciler, B1 ve üstü seviyesi dil sertifikası getirdikleri taktirde transkriptlerine “AA” notu işlenerek,  A2 seviyesinde dil sertifikası getirdikleri taktirde ise transkriptlerine EX (Muaf) notu işlenerek bu derslerden muaf tutulurlar.

Her dönem öğretim elemanları ders programlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

IEU’ nun ana sayfasındaki “Duyurular” bölümünden ulaşabilirsiniz. www.ieu.edu.tr

Öğretim elemanlarının belirttiği ders materyalleri öğrenci tarafından temin edilmelidir.

Muafiyet

İkinci Yabancı Dil programında, her dönem başında bir muafiyet sınavı yapılır.

Zorunlu İYD derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, her dönem başında (yaz dönemi hariç),  ilgili döneme ait tek bir muafiyet sınavına girebilir.

Sınava girme koşulları:

a) Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilin konuşulduğu ülkenin vatandaşı olmak.

b) Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilin konuşulduğu ülkenin lise diplomasına sahip olmak.

c) Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilde eğitim ve öğretim yapan bir liseden mezun olmak.

d) ERASMUS programına katılan öğrenciler, devam edemedikleri dönem/dönemlerin İYD   dersi/derslerinin muafiyet sınavına/sınavlarına takip eden dönem başında girebilirler.

Muafiyet sınavlarına, bu dersi daha önce alıp başarısız olmuş olan öğrenciler giremez.

Zorunlu İYD Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, ilgili belgelerini YDYO Müdürlüğü’ne sunarlar ve başvurularının kabul edilmesi durumunda sınava alınırlar.

İkinci Yabancı Dil programı muafiyet sınavı başarı notu en az 70 (CC)’dir.

İkinci Yabancı Dil Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, OASİS( Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden başvurularını yaparlar.

Muafiyet sınavları, her dönem dersler başlamadan önceki hafta içinde yapılır.

Muafiyet sınavı iki aşamadan oluşur:
a- Yazılı sınav. Yazılı sınavdan en az 60 alan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanır.
b- Sözlü sınav. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde girmeyen öğrencilerin muafiyet sınavında başarısız sayılır.
Muafiyet sınavının sonucu, yazılı sınavın %75’i ve sözlü sınavın %25’ialınarak hesaplanır.

Muafiyet sınav notunu yeterli bulmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak muafiyet hakkından vazgeçebilir ve söz konusu dersi alabilirler. Bu durumda öğrenci, aldığı dersin koşullarına uymak zorundadır.
Muafiyet sınavı sonucunda muaf olduğu halde, notunu yeterli bulmayan ve dersi tekrar alan öğrenci, dönem sonunda muafiyet notundan daha düşük bir not alması durumunda derste aldığı son not geçerlidir.

ERASMUS programlarından ve/veya zorunlu stajlardan kaynaklanan gecikmeler dışında Muafiyet sınavlarının telafisi yapılmaz.

Yaz Okulu

Yaz Okulu için ders kayıtları belirtilen tarihlerde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Yeterli sayıda (en az 5) başvuru olması halinde dersler açılabilecektir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.