Hoşgeldiniz

Funda Akgül Zazaoğlu

Sevgili Öğrencilerimiz,

Lisans İngilizce programı derslerimiz toplam 4 zorunlu dersten oluşmaktadır. Bunlar üniversite hayatınızın değişik yıllarına dağılmış, hem İngilizcenizi ilerletmeyi hem de size akademik beceriler kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Birinci Sınıf İngilizce Dersleri: İngilizce Akademik Beceriler I (ENG 101) ve İngilizce Akademik Beceriler II (ENG102) birinci sınıf öğrencileri için zorunlu derslerdir. Bu iki derste dil öğrenimi ve dil gelişimini destekleyen dört beceriyi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) birleştirici bir yaklaşım izlenmektedir.

ENG101 dersi Akademik eğitim yılının 1. Dönemine (Güz dönemi), ENG102 dersi ise Akademik eğitim yılının 2. Dönemine (Bahar dönemi) programlanmıştır. Bu iki dersin de hedefi öğrencilerimizin hem eğitim süreci boyunca akademik çalışmalarını İngilizce dilinde rahatlıkla yürütebilmeleri hem de mezun olduktan sonra uluslararası alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmaktır.

ENG101 ve ENG102 hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşabilmeniz için öğretim elemanlarımızın hazırladığı  Anchor-1 ve Anchor-2 kitabı kullanılmaktadır. ENG101 ve ENG102 programları, materyalleri ve sınavları öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz ile yapılan çalışmalar ve toplantılar sonucu ortaya çıkan geri bildirimler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bu sebeple İzmir Ekonomi Üniversite’nin Lisans İngilizce Programı bölüm farkı gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin akademik dil becerilerini arttıracakları güçlü bir programdır.

Üçünü Sınıf İngilizce Dersi: ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda etkin konuşma yapabilmeyi, değişik ortamlarda kendini ifade edebilmeyi ve mülakat tekniklerini kapsar.

Yabancı dil öğrenmenin en önemli göstergesi, kendini o dilde ifade edebilmektir. Bu doğrultuda, üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yazılan ve tamamen öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan “Effective Speaking Skills” kitabı kullanılmaktadır. Her bir ünite, öğrencilerimizin değişik konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemiştir.

Dördüncü Sınıf İngilizce Dersi: ENG 410 Kariyer Gelişimi için İngilizce dersi 4. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları süreçlerle daha iyi donatmak için bu ders iş başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme/mülakat yapabilme becerileri kazandırılmaktadır.

Öğrencilerimizi 4 yıl boyunca hayalini kurdukları iş hayatıyla en doğru şekilde buluşturmak amacıyla öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanan  “Atlas” kitabı bu dersin temel ders materyalini oluşturmaktadır.

%60’ı yabancı uyruklu olan Akademik Kadromuzdaki deneyimli öğretim elemanlarımız Eğitim hayatınız boyunca sizlere akademik anlamda tüm desteği sağlayacaklardır. Yıl boyunca öğrencilerimize ders saatleri dışında, İngilizce dersleri ile ilgili destek alabilecekleri, kendi ders öğretmenleri tarafından ofis saatleri sunulmaktadır.

Lisans İngilizce Programı’nda öğretme değil öğrenme hedef alınmıştır. Ünlü filozof Ludwig Wittgenstein derki:

“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.”

Sınırlarınızı genişletmek için tüm Yabancı Diller Yüksek Okulu Akademik Kadrosu olarak sizleri her zaman desteklemeye hazırız.

 

Doç. Dr. Aynur Yürekli

Lisans İngilizce Programı

Koordinatör