Hoşgeldiniz

Funda Akgül Zazaoğlu

Sevgili Öğrencilerimiz,

İngilizce Akademik Beceriler I (ENG 101) ve İngilizce Akademik Beceriler II (ENG102) birinci sınıf öğrencileri için zorunlu derslerdir. Bu iki derste dil öğrenimi ve dil gelişimini destekleyen dört beceriyi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) birleştirici bir yaklaşım izlenmektedir.

ENG101 dersi Akademik eğitim yılının 1. Döneminde (Güz dönemi), ENG102 dersi ise Akademik eğitim yılının 2. Döneminde (Bahar dönemi) işlenmektedir.

Bu iki dersin de hedefi öğrencilerimizin hem eğitim süreci boyunca akademik çalışmalarını İngilizce dilinde rahatlıkla yürütebilmeleri hem de mezun olduktan sonra uluslararası alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmaktır.

ENG101 ve ENG102 hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşabilmeniz için Lisans İngilizce Programı Müfredat Birimi’mizin geliştirdiği müfredat ve materyaller ve ayrıca Lisans İngilizce Programı Sınav Birimi’mizin hazırladığı sınavlar kullanılacaktır. ENG101 ve ENG102 programları, materyalleri ve sınavları öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz ile yapılan çalışmalar ve toplantılar sonucu ortaya çıkan geri bildirimler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bu sebeple İzmir Ekonomi Üniversite’nin Lisans İngilizce Programı bölüm farkı gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin akademik dil becerilerini artıracakları güçlü bir programdır.

%60’ı yabancı uyruklu olan Akademik Kadromuzdaki deneyimli öğretmenlerimiz Akademik Eğitim Yılımızın her iki döneminde de sizlere akademik anlamda tüm desteği sağlayacaklardır. Yıl boyunca öğrencilerimize ders saatleri dışında, İngilizce dersleri ile ilgili destek alabilecekleri, kendi ders öğretmenleri tarafından ofis saatleri sunulmaktadır.

Lisans İngilizce Programı’nda öğretme değil öğrenme hedef alınmıştır. Ünlü bilim adamı Einstein derki:

 

“Öğrenme bir deneyimdir. Diğer geri kalan her şey sadece bilgidir.”


Bu deneyimde başarıya birlikte ulaşmak için tüm Yabancı Diller Yüksek Okulu Akademik Kadrosu olarak sizleri her zaman desteklemeye hazırız.