Muafiyet Sınavları

ENG 101 MUAFİYET SINAVI

ENG 101 muafiyet sınavı, Lisans öğrencilerinin eğitimleri boyunca, eğitim dili İngilizce olan bölüm derslerini, Akademik İngilizce I (ENG 101) ders içeriğinin desteğine ihtiyaç duymadan takip edip edemeyeceklerini ölçmek üzere tasarlanmış bir sınavdır.

Bu sınavdan 70 ve üzeri bir başarı notu ile geçen öğrenciler ENG 101 dersinden muaf sayılırlar.

ENG 101 muafiyet sınavı dinleme, okuma, kelime ve yazma bölümlerini içermektedir.

Dinleme bölümü, yaklaşık 10 dakika süren akademik içerikli bir ders metninin iki defa dinlendiği 20 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler her biri dört seçenekli 10 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar.

Okuma bölümü toplamda yaklaşık 300 - 500 kelimelik, iki kısa metni içeren 20 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler her biri dört seçenekli 10 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar.

Kelime bölümü, öğrencilerin bir paragrafta yer alan 5 boşluğu, kelimenin uygun türetilmiş halini seçerek tamamlamalarının beklendiği 20 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümde, her bir boşluk için önerilen dört seçenekten uygun olanı işaretlerler.

Yazma bölümü, öğrencilerin okuma ve dinleme verilerini kullanarak kısa bir soruya cevap vermelerinin beklendiği 40 puan değerinde bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümü 150 - 250 kelime aralığında bir metin yazarak cevaplarlar.

ENG 101 – EXEMPTION EXAM WRITING SCALE

 

Content

(how well the task is addressed)

Language

(how grammar, vocabulary and mechanics are used)

5 points

A clear, interesting and thoughtful answer to the prompt is provided. 

Use of advanced language structures permits the student to express themselves without restriction. Errors are hardly noticeable.  A cohesive passage.

4 points

The message is clear but may lack originality and personal interpretation.

The student has the ability to use a range of structures to meet task demands. Errors are minor and do not impede communication.

 3 points

Gaps in topic coverage. Insufficient elaboration in the form of details and examples. Repetition of ideas.

Makes efforts to use a range of structures, which may result in miscommunication. Little effort to recover the message is required. Minor problems in cohesion. 

2 points

A. Some content is irrelevant to task topic.

B. Task requirements are not met due to problems with word limit (between 120 – 170).

Has difficulty expressing basic ideas due to limited range of structural resources. The text contains major errors but the meaning is retrievable with reader effort.

 1 point

A. Irrelevant topic coverage.

B. Substantially under the world limit (below 120).

Communication is compromised by the student’s inability to utilise a sufficient range of language. The text is broadly incomprehensible because of errors. Often lacks cohesion. 

  • If the writing task contains NO EVIDENCE from either reading text, deduct 2 points from the sub total.
  • If the writing task contains EVIDENCE from either reading text but NO ACKNOWLEDGEMENT, deduct 1 point from the sub total.
  • If the writing task contains CORRECT CITATION(S) but NO PARAPHRASE / QUOTE, deduct 1 point from the sub total.
  • If the text is COMPLETELY PLAGIARISED, the student directly gets “0” (zero).

ENG 102 MUAFİYET SINAVI

ENG 102 muafiyet sınavı, Lisans öğrencilerinin eğitimleri boyunca, eğitim dili İngilizce olan bölüm derslerini, Akademik İngilizce II (ENG 102) ders içeriğinin desteğine ihtiyaç duymadan takip edip edemeyeceklerini ölçmek üzere tasarlanmış bir sınavdır.

Bu sınavdan 70 ve üzeri bir başarı notu ile geçen öğrenciler ENG 102 dersinden muaf sayılırlar.

ENG 102 muafiyet sınavı dinleme, okuma, kelime ve yazma bölümlerini içermektedir.

Dinleme bölümü, yaklaşık 10 dakika süren akademik içerikli bir ders metninin iki defa dinlendiği 30 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler her biri dört seçenekli 10 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar.

Okuma bölümü, yaklaşık 750 kelimelik uzun bir metni içeren 30 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler her biri dört seçenekli 10 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplarlar.

Kelime bölümü, öğrencilerin bir paragrafta yer alan 5 boşluğu, kelimenin uygun türetilmiş halini seçerek tamamlamalarının beklendiği 10 puanlık bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümde, her bir boşluk için önerilen dört seçenekten uygun olanı işaretlerler.

Yazma bölümü, öğrencilerin okuma ve dinleme verilerini kullanarak kısa bir soruya cevap vermelerinin beklendiği 30 puan değerinde bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümü kendilerine verilen grafikteki bilgileri de aktardıkları 150 - 250 kelime aralığında bir metin yazarak cevaplarlar.