Sıkça Sorulan Sorular


Genel

İngilizcede Akademik Beceriler I (ENG 101)

ENG 101 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkili okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

- Akademik metinlerde açıkça belirtilen ve / ve ya ima edilen görüşleri tespit edebilir.

- Akademik metinlerdeki fikirler arası bağlantıyı tespit edebilir.

- Çeşitli akademik kaynakları kullanarak araştırma yapabilir.

- Akademik bir kaynaktan özet yapabilir.

- Akademik bir görüşü başka sözcüklerle ifade edebilir.

- Akademik bir kaynaktan alıntı yapabilir.

- Çeşitli akademik kaynaklardan edindikleri bilgileri sentezleyebilir.

- Akademik bir konu üzerinde kendi görüşlerini belirten metinler yazabilir.

 

İngilizcede Akademik Beceriler II (ENG 102)

ENG 102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli/ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

- Akademik metinlerde açıkça belirtilen ve / ve ya ima edilen görüşleri tespit edebilir.

- Akademik metinlerdeki fikirler arası bağlantıyı tespit edebilir.

- Çeşitli akademik kaynakları kullanarak araştırma yapabilir.

- Akademik bir kaynaktan özet yapabilir.

- Akademik bir görüşü başka sözcüklerle ifade edebilir.

- Akademik bir kaynaktan alıntı yapabilir.

- Çeşitli akademik kaynaklardan edindikleri bilgileri sentezleyebilir.

- Akademik bir konu üzerine sözlü sunumlar yapabilir.

- Akademik bir konu üzerinde kendi görüşlerini belirten metinler yazabilir.

 

Essential Speaking Skills (ENG 310)

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders akademik ve mesleki alanlarda “Pecha Kucha” olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

- kendilerine daha çok güvenerek akıcı konuşabilir.

- günlük ve resmi tartışmalara etkili bir şekilde katılabilir.

- akademik ve mesleki konularda kısa canlandırma etkinlikleri sürdürebilir.

- başkalarının görüşlerine tepki gösterip uygun dönüt verebilir.

- düşüncelerini anlamlı ve yapılandırılmış fikirlere uyarlayabilir.

- verilen formatlarda kısa sözlü sunumlar yapabilir.

 

Kariyer Gelişimi için İngilizce (ENG 410)

ENG 410 dersi 4. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için bu ders iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

- niyet mektubu yazabilirler,

- farklı formlarda CV yazabilirler,

- ön yazı yazabilirler,

- bir iş görüşmesini başlatabilirler,

- bir iş görüşmesini sürdürebilir,

- bir iş görüşmesini tamamlayabilir,

- farklı formlarda elektronik posta yazabilirler.

Öğrencilerimiz bu iki dersten iki şekilde muaf sayılabilirler.

 

Hazırlık Programı’nda Pre-Faculty modülünü okumuş ve başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ENG101 dersinin muafiyet sınavını almaya hak kazanırlar. Pre-Faculty modülü öğrencileri hiçbir şekilde ENG102 dersinden muaf sayılmazlar.

 

Farklı bir Üniversite’den okulumuza transfer olacak öğrenciler dönem başlarında ENG101 ve / veya ENG102 derslerinden muaf olup olamayacaklarını öğrenebilmek için geldikleri üniversiteden resmi not transkriptlerini okulumuz Öğrenci İşlerine teslim etmelidirler.  Bu öğrencilerin ayrıca önceki okullarında almış oldukları İngilizce dersinin müfredatını ve ders içeriğini de belgelemeleri gerekmektedir. Bu başvuruyu yapan ve başvurusu geçerli olan tüm öğrenciler muafiyet sınavına alınacaklar ve başarılı oldukları takdirde ENG101 ve / veya ENG102 derslerinden muaf sayılacaklardır.

Üniversite’mizin devam yönetmeliğine göre, toplam ders saatinin %25’inden fazlasına devam etmeyen öğrenciler bu dersten başarısız olmuş sayılırlar.

Evet. ENG101 ve ENG102 dersleri farklı derslerdir. Güz Dönemi’nde ENG101 dersini almış olan öğrencilerimiz bu dersten başarısız olsalar dahi Bahar Dönemi’nde ENG102 dersini alabilirler.

Öğrencilerin talebine ve kayıt durumuna bağlı olarak bu dersler için Yaz Okulu açılabilir. Eğer Yaz Okulu’na devam etmeyi düşünüyorsanız, duyuruları takip ederek zamanında kaydınızı gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

 Evet. Genellikle her dönemin ilk iki haftası olan “ekle-çıkar” haftalarında ENG sınıflarında değişiklik yapabilirsiniz. OASIS sisteminden ya da Öğrenci İşleri aracılığı ile bu değişikliği gerçekleştirebilirsiniz. Danışmanınız değişiklik isteğinizi onayladığında ve geçmek istediğiniz sınıfın kapasitesi uygun olduğu sürece başvurunuz onaylanacaktır.

Evet. Her öğretim üyesi, öğrencilerine yardımcı olabilmek amacıyla haftada dört saat ofiste bulunduğu saatleri ayarlar ve bu saatleri, derslerin başladığı ilk hafta öğrencilerine duyurur. Sizler de bu saatlerde kendilerini ya genel anlamda dersiniz ile ilgili herhangi bir soruyu ya da varsa kaçırdığınız ders ile ilgili bir soruyu yöneltmek için ziyaret edebilirsiniz.  

Evet. Her öğrencinin kendi ders kitabına sahip olmasını istiyoruz. Bazı öğrenciler, kitapları arkadaşları ile paylaşmanın ya da kitabın fotokopisini çektirmenin uygun olabileceğini zannedebilirler. Ancak, her iki durum da farklı problemlere yol açacağı için uygun değildir. Sınıfa gerekli ders materyali ile gelmeyen öğrencilerin Sınıf İçi Derse Katılım Notunun düşük olacağı göz ardı edilmemelidir.