Bizi takip edin
|
EN

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi

İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamak amacı güden ve onları etkin, istekli ve kendi kendilerine öğrenebilir kişiler olmaya teşvik eden anlayışa sahip bir okuldur. Bünyesindeki Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi, öğrencilerin ihtiyaçları ve programın hedefleri doğrultusunda:

  • İngilizce Hazırlık Okulu'nun tüm seviyeleri için programları hazırlar
  • takip edilecek hedefleri, kullanılacak kitapları ve materyalleri belirler
  • programda kullanılan kitaplar için gerektiğinde destekleyici materyal hazırlar
  • materyallerin birliğini, tutarlılığını ve standardizasyonunu sağlar
  • programda takip edilen kitap ve materyaller ile ilgili öğretim görevlilerine seminerler ve çalıştaylar düzenler ve tüm derslerin müfredat doğrultusunda işlenmesini sağlar

odak grup görüşmeleri, sınıf gözlemleri, anket v.b araçlar kullanarak öğrenci ve öğretim görevlilerinden sistematik olarak geri dönüt alır ve programda gereken değişiklikleri yapar.

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.