Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamak amacı güden ve onları etkin, istekli ve kendi kendilerine öğrenebilir kişiler olmaya teşvik eden anlayışa sahip bir okuldur. Bu bağlamda, bünyesindeki Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi, öğrencilerin ihtiyaçları ve programın hedefleri doğrultusunda:

 

  • her akademik yıl başlangıcında İngilizce Hazırlık Okulu'nun programını hazırlar

  • dönem boyunca takip edilecek hedefleri belirler ve tüm öğrencileri ve öğretim elemanlarını bilgilendirir

  • ders saatlerini belirler

  • dönem boyunca kullanılacak kitapları ve materyalleri belirler

  • programda kullanılan kitaplar için gerektiğinde destekleyici materyal hazırlar

  • materyallerin birliğini, tutarlılığını ve standardizasyonunu sağlar

  • sistematik olarak geri dönüt alır

  • sınıf gözlemleri, "odak grup" görüşmeleri, anket v.b araçlar kullanarak programda gereken değişiklikleri yapar

  • programda takip edilen kitap ve materyaller ile ilgili ihtiyaç durumunda öğretim elemanlarına seminerler düzenler, kitapları tanıtıp program doğrultusunda işlenmesini sağlar