Yabancı Diller Yüksekokulu

Uluslararası Merkezler

İTALYAN DİLİ YETERLİLİK SERTİFİKASI 
 (C.E.L.I. Perugia Yabancılar Üniversitesi)

CELI sertifikası İtalya Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından  resmi olarak tanınmış, resmi bir belgedir. İtalyan Dili Yeterlik Sertifikaları eğitimli yetişkinlere yönelik genel İtalyanca sertifikasıdır. Dili kullanma yetenek ve becerisini belgelerler, iş ve eğitim alanında kullanılabilirler. Üniversite eğitimlerine İtalya’da devam etmek isteyen yabancı öğrenciler gerekli İtalyanca dil bilgisini kanıtlamak için CELI 3 B2 seviyesinde sertifika almalıdırlar.

 

CELI sınavları Perugia Yabancılar Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir ve altı seviyeye ayrılmıştır.

CELI IMPATTO A1

CELI 1 = A2

CELI 2 = B1

CELI 3 = B2

CELI 4 = C1

CELI 5 = C2

 

CELI 4 ve CELI 5 sınavları İtalyan öğrencilerle eşit düzeyde İtalyanca dil bilgisini doğrulayan uluslararası geçerliliği ve güvenirliği olan bir belgedir.

 

CELI Sertifikası uluslararası geçerliliği olduğu gibi YÖK tarafından da tanınmaktadır. Bunun yanı sıra KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı)  ve ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ) için de denkliği yasal olarak kabul edilmiştir.

İtalyanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

İtalyanca için eşdeğerliği kabul edilen CELI sınavının seviye ve puan denklikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Eşdeğer kabul edilen İtalyanca sınavı CELI

KPDS/ÜDS/YDS

CELI 3 B2

60

CELI 4 C1

80

CELI 5 C2

100

 

CELI  a (adoloscenti)

13-17 yaş grubuna yönelik üç seviyede yapılmaktadır. Yılda bir kez Mayıs ayında yapılır.

CELI 1 a - A2

CELI 2 a - B1

CELI 3 a - B2

CELI  (immigrati)

İtalya’da yaşayan göçmenler de bu sınavlara girebilirler. Yaş ve belli bir eğitim düzeyine sahip olma limiti yoktur. Adaylar kendilerini hazır hissettikleri seviyeden sınava girebilirler. Sınav yılda 4 kez Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım  aylarında üç seviyede yapılmaktadır.

 

CELI IMPATTO A1

CELI 1 = A2 (Elementary)

CELI 2 = B1 (Intermediate)


Sınava kayıt ücreti: 50 avro

Sınava kayıt başvuruları sınav tarihinden 2 ay öncesi başlamaktadır, sınav başvurusu YDYO İtalyanca Birimi Koordinatörlüğüne yapılmalıdır.

Sınav Sorumlusu: Buket Kasalı, İtalyan Dili Akademik Koordinatörü

 


 

DILS-PG ( Yabancı Dil Olarak İtalyanca Öğretimi Sertifikası)

Perugia Üniversitesi’nin hazırladığı DILS-PG sertifika sınavı iki seviye olarak belirlenmiştir ve yılda bir kez genellikle Ocak ve Şubat aylarında dünyanın belli başlı ülkelerindeki sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

Seviye 1 için öngörülen şartlar aşağıda belirtilmiştir.

İtalyan uyruklular için:

1. ‘ İtalyan Dili ve Kültürü’, ‘Yabancılara İtalyanca Öğretme’, ‘Göçmenlere İtalyan Dili ve Kültürünü öğreterek entegrasyonu sağlama’ alanlarında en az 3 yıllık üniversite diploması olması;

2-a) 3 yıllık üniversite diploması (herhangi bir alanda) ve ‘ İtalya’daki  yabancılara İtalyanca öğretme( L2)’ veya‘ Yabancılara İtalyanca öğretme (LS)’ alanında yüksek lisans yapmış olması;

2-b) 3 yıllık üniversite diploması olması ve en az 200 saatlik İtalyanca öğretmiş olduğunu belgelemesi;

3. Lise diploması olması ve en az 700 saatlik İtalyanca öğretmiş olduğunu belgelemesi öngörülmektedir.

Yabancı adaylar için öngörülen şartlar:

İtalyan adaylar için öngörülen şartlar yabancı adaylar için de geçerlidir.

Üniversite diploması (herhangi bir alanda) ve en az B2 düzeyinde sertifikası olduğunu belgelemesi gerekmektedir. 

Perugia Üniversitesi (Celi 3 B2), Siena Üniversitesi (Cils Due B2), Roma Üniversitesi Tre (Int.it), Dante Alighieri (PLIDA B2) Kurumlarının vermiş olduğu  sertifikalar geçerlidir.

Seviye 2 için öngörülen şartlar aşağıda belirtilmiştir

İtalyan uyruklular için:

1. ‘ İtalyan Dili ve Kültürü’, ‘Yabancılara İtalyanca Öğretme’, ‘Göçmenlere İtalyan Dili ve Kültürünü öğreterek entegrasyonu sağlama’ alanlarında en az 3 yıllık üniversite diploması olması;

Diplomalar DILS-PG Bilim Komitesi tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2- a) En az 3 yıllık üniversite diploması olması;

b) En az 400 saatlik İtalyanca (L2) ya da başka bir yabancı dili son yıllarda (güncel olarak)  öğretmiş olduğunu belgelemesi, ‘Anadili İtalyanca olmayanlara İtalyanca öğretme (L2)’  alanında  yüksek lisans yapmış olması  veya ‘ Yabancılara İtalyanca öğretme (LS) ’ uzmanlık diploması olması;

3-a) Lise diploması olması;

b) En az 1500 saatlik İtalyanca (L2) ya da başka bir yabancı dili son yıllarda (güncel olarak) öğretmiş olması gerekmektedir.

Yabancı adaylar için öngörülen şartlar:

İtalyan adaylar için öngörülen şartlar yabancı adaylar için de geçerlidir.

Üniversite diploması (herhangi bir alanda) ve İtalyanca yeterlilik seviyesinin en az C 1 düzeyinde olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

Sınava kayıt ücreti: 140 avro

Sınava kayıt başvuruları sınav tarihinden 2 ay öncesi başlamaktadır, sınav başvurusu YDYO İtalyanca Birimi Koordinatörlüğüne yapılmalıdır.

Sınav Sorumlusu: Buket Kasalı, İtalyan Dili Akademik Koordinatörü