Bizi takip edin
|
EN

Yabancı Diller Yüksekokulu

YDYO Bolonya Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

İzmir Ekonomi ÜniversitesiBEK İş Akışı
Yabancı Diller Yüksekokulu
Bolonya Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

Ders Önerileri ile ilgili Sorumluluklar ve İş Akışı

En son düzenleme tarihi: 27 Mart 2019

Öğretim Elemanının Sorumluluları

Güz döneminde açılması önerilen dersler için Şubat ayı sonuna kadar, bahar döneminde açılması önerilen dersler için Eylül ayı sonuna kadar Ders Tanıtım Formu’nu ilgili koordinatöre sunmak ve YDYO BEK Komisyonu üyelerine öneriyi incelemeleri için yeterli zamanı tanımak.

Ders önerisinde bulunurken aşağıdaki hususlara dikkat etmek:

 • öğrenme çıktılarını ifade eden cümleleri ölçülebilir fiiller ile yazmak,
 • kullanılan ölçülebilir fiillerin değerlendirme ölçütleri ile örtüşür nitelikte olmasını sağlamak,
 • dersin AKTS’sini  4 ile sınırlandırmak ve iş yükünü buna göre ayarlamak,
 • ekteki Ders Tanıtım Formu’nda gösterildiği gibi “Ön Hazırlık” kısmında kullanılacak kaynakları belirtmek,
 • “Konular” bölümünde yarıyıl aktivitelerini belirtmek,
 • “Değerlendirme Ölçütleri”nde sadece değerlendirilen yarıyıl aktivitelerini listelemek,
 • dersin içeriğine ilişkin koordinatörden onay almak.

Koordinatörün Sorumlulukları

YENİ DERS ÖNERİLERİ (Örnek Ders Öneri Formu)

 1. Aşağıdaki hususları dikkate alarak hazırlanmış olan Ders Tanıtım Formu’nu incelemek ve onay vermek:
 • Öğrenme Çıktıları
  • Öğretim elemanının öğrenme çıktılarını ifade eden cümleleri ölçülebilir fiiller ile yazmasını sağlamak ve bu ölçülebilir fiillerin değerlendirme ölçütleri ile örtüşür nitelikte olmasını sağlamak,
 • AKTS/İş Yükü Tablosu
  • Öğretim elemanının dersin AKTS’sini  4 ile sınırlandırmalarını ve iş yükünü buna göre ayarlamalarını sağlamak,
 • Konular/Ön Hazırlık
  • Öğretim elemanının ekteki Ders Tanıtım Formu’nda gösterildiği gibi “Ön Hazırlık” kısmında kullanılacak kaynakları belirtmesini sağlamak,
 • Değerlendirme
  • Öğretim elemanının “Konular” bölümünde yarıyıl aktivitelerini belirtmesini sağlamak
  • Öğretim elemanının “Değerlendirme Ölçütleri”nde sadece değerlendirilen yarıyıl aktivitelerini listelemesini sağlamak,
 1. Ders Tanıtım Formu’nu üst yazı ile birlikte YDYO Müdürlüğü’ne sunmak,
 2. Senato’nun değişiklik talep etmesi halinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Ders Tanıtım Formu’nu tekrar BEK’e sunmak.

DERS TANITIM FORMU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Onay gerektiren Ders Tanıtım Formu düzenlemeleri

YDYO Kurul onayı ve Senato onayı gerektirir

YDYO BEK onayı gerektirir

 • AKTS
 • dersin kategorisi
 • önkoşul
 • dersin amacı
 • dersin kapanması
 • öğrenme çıktıları
 • haftalık ders saati
 • haftalık konular/ön hazırlık
 • ders türü (zorunlu/seçmeli)
 • değerlendirme ölçütleri
 • ders kodu
 • işyükü (toplam sayıda değişiklik yoksa)

*Mevcut öğretim elemanı sayısına bağlı olarak onaylanan dersin bir sonraki dönemde açılması koordinatörün kararına bağlıdır.

YDYO Müdürlüğü’nün Sorumlulukları

 • Koordinatör tarafından YDYO Müdürlüğü’ne sunulan Ders Tanıtım Formu’nu BEK ile birlikte incelemek,
 • Ders önerisini YDYO kurul kararı ile birlikte Senato’ya sunmak,
 • Senato’nun değişiklik talep etmesi halinde ilgili koordinatöre Ders Tanıtım Formu’nu tekrar incelenmesi üzere aktarmak.

BEK Sorumlulukları

 • Öğretim elemanının Ders Tanıtım Formu’nu doğru formatta hazırlamasını ve ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra formu YDYO Kurul kararının yazılması için YDYO Sekreterliği’ne iletmek.
 • Senato’nun değişiklik talep etmesi halinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Ders Tanıtım Formu’nu tekrar YDYO Sekreterliği’ne iletmek.

YDYO BEK Komisyon Üyeleri

 • Öğr. Gör. Buket KASALI
 • Öğr. Gör. Arzu YABACI

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Yeni Ders Önerileri İş Akışı

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Seçmeli Ders Önerileri İş Akışı

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.